info@ttcl.co.tz
+255 22 210 0100

Historia ya TTCL

Shirika la Mawasiliano Tanzania lililokuwa likiitwa Tanzania Telecommunications Company Limited (TTCL) lilianzishwa kwa Sheria ya Bunge, 'The Tanzania Telecommunications Company Incorporation Act of 1993'.

Kampuni ilianza kufanya kazi kufuatia mgawanyiko wa iliyokuwa shirika la mashirika ya umma iitwayo Tanzania Posts and Telecommunications Company (TP&TC) na kuanza kufanya kazi Januari 1, 1994. Mgawanyiko huo ulitokana na hatua ya serikali ya kuikomboa sekta ya mawasiliano nchini, na kutokana na kwa mgawanyo huu mashirika manne ya mashirika ya umma yaliundwa ambayo ni; Shirika la Posta Tanzania (TPC), Kampuni ya Mawasiliano Tanzania (TTCL), Benki ya Posta Tanzania (TPB), na Tume ya Mawasiliano Tanzania (TCC) ambayo sasa inajulikana kama Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania (TCRA).

Baada ya kuendelea kwa sera ya ukombozi wa kiuchumi ya Serikali ya Tanzania, TTCL ilibinafsishwa tarehe 23 Februari 2001, ambapo na Muungano wa MSI wa Uholanzi na Detecon ya Ujerumani ilipata hisa 35% za kampuni kutoka Serikali ya Tanzania. Hata hivyo, Serikali ya Tanzania imeanza kutekelezwa kuanzia tarehe 23 Juni 2016 kwa kumiliki kikamilifu umiliki wa TTCL kwa asilimia 100. Hivyo hadi tarehe 1 Februari 2018, TTCL ilikuwa inamilikiwa na Serikali ya Tanzania kwa asilimia 100.

Shirika la Mawasiliano Tanzania (Sheria Namba 12 ya 2017) lilitiwa saini na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tarehe 28 Novemba 2017 na kutangazwa na Waziri wa Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano kuanza kutumika tarehe 1 Februari 2018.

Shirika la Mawasiliano Tanzania linachukua majukumu na majukumu ya iliyokuwa Kampuni ya Mawasiliano Tanzania -TTCL iliyoacha kufanya kazi tarehe 31 Januari 2018.

Kazi muhimu za Shirika ni;

  • (a) Kuimarisha usalama, usalama, uwezo wa kiuchumi na kibiashara wa huduma za mawasiliano za Kitaifa na miundombinu ya mawasiliano kupitia;
    • i. Kukuza usimamizi bora na uendeshaji wa huduma za mawasiliano ya simu.
    • ii. Maendeleo, matengenezo, ukuzaji na usimamizi wa huduma za mawasiliano ya simu; na
    • iii. Matengenezo ya ulinzi na usalama wa miundombinu ya mawasiliano iliyoainishwa au kuamuliwa kwa mujibu wa kifungu cha 20 cha Sheria ya Shirika la Mawasiliano Tanzania
  • (b) Kupanga kujenga, kuendesha na kudumisha miundombinu ya kimkakati ya mawasiliano iliyotangazwa na Serikali;
  • (c) Kuendesha huduma za mawasiliano kwa mujibu wa sheria na taratibu zilizowekwa zinazosimamia huduma za mawasiliano;
  • (d) Kuendesha na kudumisha aina zote za mitandao ya mawasiliano, ikijumuisha mifumo na huduma za TEHAMA ndani na nje ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.

TTCL HEADQUARTER DAR ES SALAAM